Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-05T11:27:14+02:00
ΔE(można też oznaczać Q)=c*m*ΔT
ciepło właściwe dla żelaza wynosi 452 J/kgK
a więc:

ΔE=452*1*20=9040 J
teraz masz obliczoną energię

ciepło topnienia:q=ΔE/m dla żelaza wynosi ono 270 kJ/kg
czyli ΔE=270*1*20=5400 J

q=5400/1=5400 J/kg

ciepło parowania: q= ΔE/m dla żelaza wynosi ono kJ/kg 6320
czyli ΔE=6320*1*20=126400 J

q=126400/1=126400 J/kg

Proszę powinno być dobrze :) wartości ciepła wzięłam z tablic ciepła więc chyba bd ok :))
2010-04-05T11:32:35+02:00
Dane:
m=1kg
T₀=20°C
c=452J/(kg*⁰C)
ct=278000J/kg
cp=6339000J/kg
Tt=1538°C
Tw=2800°C

Rozwiązanie:

1.Liczymy ile ciepła trzeba dostarczyć, aby rozgrzać żelazo do temperatury topnienia(Tt):

Q₁=c*m*(Tt-T₀)
Q₁=452J/(kg*⁰C) * 1kg * 1518°C = 686136J

2.Liczymy ile ciepła trzeba dostarczyć, aby roztopić bryłę żelaza:

Q₂=ct*m
Q₂=278000J/kg * 1kg = 278000J

3. Liczymy ile ciepła trzeba dostarczyć, aby doprowadzić żelazo do temperatury wrzenia(Tw):

Q₃=cw*m*(Tw-Tt)
Q₃=452J/(kg*⁰C) * 1kg * 1262°C = 570424J

4.Liczymy ile ciepła trzeba dostarczyć aby odparować żelazo:

Q₄=cp*m
Q₄=6339000J/kg * 1kg = 6339000J

5.Sumujemy wszystkie wartości:

Q₁+Q₂+Q₃+Q₄= 686136J + 278000J + 570424J + 6339000J = 7255560J =7,25556MJ