Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T10:08:04+02:00
Dane :
Cm= 0,6 mol/ l
V= 200 ml
m=? Na2CO3
Z stężenia molowego obliczamy liczbę moli zawartą w 200 ml roztworu węglanu sodu.
0,6 mol - 1000 ml
x mol - 200 ml
x= 0,12 mol
Wykorzystując masę molową obliczamy masę Na2CO3 zawartego w roztworze.
M = 2 * 23 + 12 +3* 16= 46 + 12 +48=106 g/ mol
106 g - 1 mol
x g - 0,12 mola
x= 12,72 g
1 5 1