Odpowiedzi

2010-04-05T11:03:27+02:00

p= -b/2a
W=[p,q]
W=[2,4]
c=1
f(x) = a(x − p)(nawias do potęgi 2) + q
f(x)=

p= -b/2a q = - Δ/4a
2=-b/2* -a 4= - Δ/4* -a

y= -(x-p)do kwadratu nawias +q
y=-(x-2)do kwadratu +4


q=f(p)
q= f(2)
f(2)=axdo kwadratu +bx +c
f(2)=4a +2b +c
c=1 co odczytaliśmy z wykresu więc
f(x)=4a+2b+1
f(x)=

p= -b/2a q = - Δ/4a
2=-b/2* -a 4= - Δ/4* -a