Odpowiedzi

2010-04-05T10:32:16+02:00
Przede wszystkim rozmieszczenie RZEK na świecie związane jest głównie z klimatem, a także z ukształtowaniem terenu i budową geologiczną na danym terenie.Budowa geologiczna oraz rzeźba terenu często urozmaicają bieg rzeki licznymi progami.

Natomist wplyw na zasolenie wód morskich przede wszystkim od klimatu - bardzo wysoki na obszarach suchych i gorących, gdzie w wyniku małej dostawy wód opadowych i wysokiego parowania następuje gromadzenie się soli, natomiast niski - w strefach zimnych (okołobiegunowych). Drigi warunek położenie morza (otwarte - wyższe zasolenia, śródlądowe - mniejsze zasolenie), oraz ilości dopływów (rzek) i poziomu ich zanieczyszczenia (zwłaszcza w strefach przybrzeżnych).Pamiętajmy też o zawartości tlenu w wodzie morskiej oraz barwie wody morskiej, która też nie jest bez znaczenia.

pozdr i liczę na najj:)
3 3 3