Jest rok 508 pne. Polis w ktorym mieszkasz ma powazne problemy wewnetrzne. Sa walki o wladze pomiedzy roznymi grupami i polis jest na krawedzi wojny domowej. W tej sytuacji otrzymales za zadanie zreformowanie systemu politycznego w polis. Twoim największym pragnieniem jest osiągnięcie pokoju i stabilności, a co z greckiego nazywamy Eunomia - właściwą drogę.
Pokój i stabilizacja są ważne nie tylko dla handlu i przemysłu, tj. dobrobytu swoim polis ", ale także, żeby polis byl silny w stosunku do wroga polis.
Nie sugeruj sie normami naszych czasow - celem nie jest mieć podobny system jak nasz, ale możliwy system polis w 600-300 pne.

2

Odpowiedzi

2009-11-02T11:02:04+01:00
Przygo tuj traktat pokojowy i handlowy.
i wyślj prezent do wrogiego polis
2009-11-02T13:32:46+01:00
Akt pokojowy, wysłanie odezwy do wrogiego polis wzywające do pokoju.
nowa ustawa o podziale władzy w polis, urzędy powinny by obsadzane na min. 4 lata, aby nie kłóciło się o nie zbyt wielu urzędników.
- zgoda na ujednolicenie handlu