Odpowiedzi

2010-04-05T10:53:37+02:00
Najwygodniej jest od razu zamienic wymiary pokoju na dm (decymetry)
bo 1dm³ = 1litr
V =30dm x 40 dm x 26 dm = 31 200 litrów powietrza
Wiedzą, że zawartośc tlenu w powiertzu wynosi 21% obliczmy objętosc tlenu w pokoju
V o₂ = 31 200 x 0,21 = 6 552 litry
2010-04-05T10:58:19+02:00
V=30*40*26
V=31200dm3
V=31200 l
tlen to 21% powietrza czyli
0.21*31200 l=6552 l

licze na naj;)