Proszę o pomoc ;)
z góry dziękuje bardzo ;D

8. Uporządkuj w kolejności chronologicznej następujące wydarzenia. Obok wpisz odpowiednią datę:
........... powstanie Królestwa Polskiego - ........................
........... wybuch Powstania Styczniowego - ......................
........... Wiosna Ludów na ziemiach polskich - ....................
.......... wybuch Powstania Listopadowego - ......................

9. Połącz postać z wydarzeniami:
1) Romuald Traugutt a) Wielka Emigracja
2) Piotr Wysocki b) Powstanie Styczniowe
3)Jakub Szela c) Rabacja Galicyjska
4) Fryderyk Chopin d) Powstanie Listopadowe

10. Uzupełnij tabelką informacjami podanymi poniżej:

partyzantka, wojna regularna, branka, wykrycie spisku P.Wysockiego, uwłaszczenie chłopów K.Polskiego, nierozwiązany problem uwłaszczenia, likwidacja autonomii K.Polskiego, rusyfikacja K.Polskiego

1.Bezpośrednia przyczyna :
a) Powstania Listopadowego - ...................................
b) Powstania Styczniowego - ....................................

2.Sposób prowadzenia walki:
a) P.Listopadowe - ...........................................
b) P.Styczniowe - ............................................

3.Sprawa chłopska:
a) P.Listopadowe - .............................................
b) P.Styczniowe - ..............................................

4.Skutek:
a) P.Listopadowe - ........................................
b) P.Styczniowe - ..........................................

1

Odpowiedzi

2010-04-05T11:00:32+02:00
8. Uporządkuj w kolejności chronologicznej następujące wydarzenia. Obok wpisz odpowiednią datę:
1 powstanie Królestwa Polskiego - 1815
4 . wybuch Powstania Styczniowego – 22 I 1863
3 Wiosna Ludów na ziemiach polskich – 1846/48
2 wybuch Powstania Listopadowego – 29/30 XI 1830

9. Połącz postać z wydarzeniami:
1) Romuald Traugutt b) Powstanie Styczniowe
2) Piotr Wysocki d) Powstanie Listopadowe
3)Jakub Szela c) Rabacja Galicyjska
4) Fryderyk Chopin a) Wielka Emigracja

10. Uzupełnij tabelką informacjami podanymi poniżej:

1.Bezpośrednia przyczyna :
a) Powstania Listopadowego - wykrycie spisku P.Wysockiego
b) Powstania Styczniowego - branka

2.Sposób prowadzenia walki:
a) P.Listopadowe - wojna regularna
b) P.Styczniowe - partyzantka

3.Sprawa chłopska:
a) P.Listopadowe - nierozwiązany problem uwłaszczenia
b) P.Styczniowe - uwłaszczenie chłopów K.Polskiego,

4.Skutek:
a) P.Listopadowe - likwidacja autonomii K.Polskiego
b) P.Styczniowe - rusyfikacja K.Polskiego