Odpowiedzi

2010-04-05T16:06:33+02:00
Pierwszego dnia po szabacie, gdy było jeszcze ciemno Maria Magdalena znalazła pusty grób. Uczniowie Jezusa znaleźli leżące w grobie puste szaty. Uczniowie do pory kiedy nie znaleźli, płótn nie rozumieli słów "On ma powstać z martwych".