DAJĘ NAJ...:)
zad.1
Jakie będzie Cp roztwor NaCl jeżeli z roztworu o stężeniu5% i masie 200g odparujemy 60cm³ H₂O?
zad.2
jakie stężenie molowe ma roztwór Ca(OH)₂ jeżeli 100cm³potrzeba do zobojętnienia20 cm³0,02 molowego roztwory kwasu solnego HCl?

1

Odpowiedzi

2010-04-05T11:59:07+02:00
1.
Jakie będzie Cp roztwor NaCl jeżeli z roztworu o stężeniu5% i masie 200g odparujemy 60cm³ H₂O?

<ro>H2O = 1g/cm3

5g - 100g
xg - 200g
x = 10g

mR = 200g - 60g = 140g

10g - 140g
xg - 100g
x = 7g

Odp. Stężenie procentowe wynosi 7%


2.
jakie stężenie molowe ma roztwór Ca(OH)₂ jeżeli 100cm³potrzeba do zobojętnienia 20 cm³ 0,02 molowego roztwory kwasu solnego HCl?


Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

0,02mola - 1000cm3
x - 20cm3
x = 0,0004mola

potrzeba 0,0002 mola Ca(OH)2


0,0002 mola - 100cm3
x - 1000cm3
x = 0,002mola


Odp. Roztwór ma stężenie 0,002mol/dm3