Odpowiedzi

2010-04-05T19:47:16+02:00
Książka pomaga nam w zrozumieniu trudnej sytuacji narodu polskiego w latach 1874-1886. Dowiadujemy się z niej że jest to czas nasilenia rusyfikacji w kraju. Zwalniani są polscy urzędnicy, w szkołach zatrudnia się coraz więcej Rosjan, tępi się polski język, polską myśl i kulturę. O wartości Syzyfowych prac decyduje prawda psychologiczna w przedstawieniu bohaterów, indywidualizacja ich zachowań i postaw oraz języka, jakim się posługują. Powieść ta stanowi uwiarygodnienie wpływu polskiej poezji patriotycznej na budzenie się , rozwijanie i podtrzymywanie uczuć patriotycznych. Wartości powieści podnoszą także piękne opisy przyrody ojczystej, która często stanowi tło dla przeżyć i doznań bohaterów utworu.