Odpowiedzi

2010-04-05T15:12:40+02:00
Część 1: Ewangelia w Jerozolimie 2,1-8,3

Dzień Zesłania Ducha Świętego 2,1-42
Życie pierwotnego Kościoła 2,43-47
Świadectwo Piotra i Jana 3,1-4,31
Życie pierwotnego Kościoła 4,32-6,7
Aresztowanie, sąd i ukamienowanie Szczepana 6,8-8,3
Część 2: Ewangelia rozprzestrzenia się w Palestynie 8,4-9,31

Ewangelia w Samarii 8,5-25
Filip i dworzanin etiopski 8,26-40
Nawrócenie Szawła i kontakt ze zwierzchnikami Kościoła 9
Część 3: Piotr rozpoczyna misję wśród cudzoziemców 9,32-12,34

Piotr w Liddzie i Jafie 9,32-43
Widzenie Piotra i jego następstwa 10,1-11,18
Chrześcijanie w Antiochii 11,19-30 Herod prześladuje chrześcijan 12,1-24
Część 4: Paweł głosi Ewangelię w Cesarstwie Rzymskim 13-28

Pierwsza podróż: Paweł i Barnaba 13-14
Tak zwany Sobór Jerozolimski 15,1-35
Druga podróż: Paweł, Sylas i Tymoteusz 15,36-18,23
Trzecia podróż: Paweł (i Łukasz?) 18,24-21,16
Uwięzienie Pawła w Jerozolimie i Cezarei 21,17-26,32
Podróż Pawła do Rzymu 27,1-28,15
Paweł w Rzymie 28,16-31
2 4 2