Zad.1.
Ogrodnik obsadził kwiatami część ogrodu. Na powierzchni 0,5 m2 posadził przeciętnie 7 sadzonek bratków. Ile sadzonek należy kupić, aby wystarczyły na obsadzenie rabat kwiatowych o łącznej powierzhni 0,3ara? (Zadanie musi być z analizą)


Zad.2.
Pani Marysia obsadziła kwiatami 40% pięcioarowej działki, a na 2/3 pozostałej części zasiała trawę. Na 50 m2 posadziła krzewy owocowe. Resztę zajmuje domek. Ile razy obszar na którym rosną kwiaty, jest większy od powierzchni, którą zajmuje domek? (Zadanie musi być z analizą)


Zad.3.
Dany jest trapez równoramienny o dłuższej podstawie równej 7cm, wysokości o 4cm krótszej od tej podstawy i polu równym 12 cm2. Oblicz długość krótszej podstawy trapezu. Narysuj ten trapez oraz dowolny trójkąt o takim samym polu. (Zadanie musi być z analizą)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T12:13:13+02:00
Zadanie 2
5 ar=500m2-40%=200m2 obsadzono kwiatami
2/3 z 300m2 zasiano trawę=200m2
na 50 metr2 posadzono krzewy ozdobne
Domek zajmuje 50 m2.Obszar na którym rosną kwiaty jest 4 razy większy od powierzchni jaką zajmuje domek.