Odpowiedzi

2010-04-05T11:42:57+02:00
Y=ax+b
jeśli ta prosta ma byc równoległa do prostej o równaniu y=1/3x+8 to musi mieć taki sam współczynnik kierunkowy czyli a w tym przypadku jest to 1/3
więc wykres tej funkcji może wyglądać nastepująco:
y=1/3x-6 za b możemy wstawić obojętnie jaką liczbę
2010-04-05T11:43:01+02:00
Y=1/3x+b
Będzie to rodzina funkcji równoległych do danej - tzn, że od współczynika b, jakikolwiek byśmy przyjęli, funkcja ta będzie równoległą do danej (bo współczynnik a=1/3 jest taki sam)
2010-04-05T11:48:22+02:00
Wszystkie funkcje są równoległe do tej jeśli wyraz "a" jest taki sam. Przykładem są funckje:
y=1/3x+1
y=1/3x+2
y=1/3x+9
y=1/3x+1/5
y=1/3x+√2
itp.