Proszę przetłumaczyć na polski dam najlepsze oceny These eggs started in europe in the early nineteenth century and came to britain i nthe 1870s. Today some of the eggs are empty, others have small chocolates inside; some are very small, some very big. Some mothers and fathers tell their children that the easter Rabbit brings the eggs and hides them in the garden. The children must go outside and look for ~hem. Many people also eat hot cross buns at Easter, These are small loaves of bread, made with fruit and spices, and they have a cross on top. They are best hot, and there is an old song about them: Hot cross buns, hot cross buns, One a penny, two a penny, Hot cross buns. If you have no daughters, Give them to your sons, One a penny, two a penny, Hot cross buns.
Some women and girls decora(t
hats, called Easter bonnets. They
put lots of spring flowers onthem.
and wear them in Easter bonnet
parades.
Many people go to church on
Easter Day. There are lots of
f10wers in the churches and people
sing special Easter songs.
Easter Monday is a holiday for
everyone, so a lot of people watc!L
some Sport, or go out for the day.
Children usually have a week or
two holiday hom school around

1

Odpowiedzi

2010-04-05T12:02:49+02:00
Te jaja pojawiły się w Europie na początku XIX wieku i dotarły do Brytanii w latach siedemdziesiątych osiemnastego. Dziś niektóre jajka są puste, inne mają w środku małe kawałki czekolady; niektóre są bardzo małe, niektóre bardzo duże. Niektórzy rodzice mówią dzieciom, że jajka te przynosi Wielkanocny Zając i chowa je w ogrodzie. Dzieci muszą wyjść i ich poszukać. Duż ludzi je też bułki hot cross (to chyba nie ma polskiego odpowiednika), są to małe kromki chleba z owocami i przyprawami, z krzyżykiem na górze. Najlepsze są na ciepło i jest o nich stara piosenka: (...). Niektóre kobiety dekorują kapelusze, zwane Wielkanocnymi Beretami. Nakładają na nie dużo kwiatów i chodzą w nich na paradach. Wiele ludzi idzie w wielkanoc do kościoła. W kościołach jest wtedy dużo kwiatów, a ludzie śpiewają wielkanocne piosenki. Wielkanocny poniedziałek jest dla każdego świętem, wię wielu ludzi ogląda sport, albo wychodzi na zewnątrz. Dzieci zazwyczaj mają tydzień albo dwa wolnego od szkoły.
2 5 2