Odpowiedzi

2009-11-02T11:52:13+01:00
Epos-gatunek literacki należący do epiki, wywodzący się z antyku.
Cechy charakterystyczne eposu:
-wierszowana forma;
-podział na części, pieśni i księgi będące samodzielnymi całościami;
-stałe elementy kompozycyjne, np. inwokacja (rozwinięta apostrofa będąca bezpośrednim zwróceniem się do Boga lub bóstwa z prośbą o natchnienie);
-wielowątkowość, liczne opisy i dygresje (odejście od gł. wątku;tematu);
-wszechwiedzący i obiektywny narrator;
-bardzo rozbudowane opowiadania zwane homeryckimi (człon drugi, porównujący, staje się samodzielnym obrazem poetyckim),
-stałe epitety, czyli takie, które tworzą trwałe związki frazeologiczne z określanym wyrazem, np. gromowładny Zeus, siwooka Atena, różanopalca Eos;
-umieszczenie akcji w momencie przełomowym dla opowiadanych wydarzeń
-ukazanie ingerencji bogów w losy bohaterów
Epopeja-literacki wielki poemat epicki( historyczny, legendarny, ludowy) opiewający w podniosłej, uroczystej formie czyny bohaterów lub życie całej zbiorowości w przełomowych chwilach dziejowych.
Cechy epopei:
- występuje inwokacja
- występują porównania homeryckie
- występują epitety złożone
- pozycja narratora ukazuje zdarzenia z dystansem, nie ocenia, nie krytykuje
- dwie płaszczyzny zdarzeń (paralelizm - dwupłaszczyznowość - obok świata realistycznego występują wydarzenia fantastyczne)
- idealizacja, heroizacja człowieka
- sceny batalistyczne
- opisy pełnią funkcję retardacyjną (zatrzymują akcję)
- podział na księgi, których liczba podzielna jest przez 6
- narrator wszystkowiedzący
12 3 12
2009-11-02T12:16:45+01:00
Epos (także: epopeja, poemat heroiczny, czasem też poemat epicki) – jeden
z głównych i najstarszych gatunków epiki.
Epopeja - Epos .
5 2 5