Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T13:11:09+02:00
Wzór ogólny alkenów: CnH2n (np. eten-C2H4), a alkinów CnH2n-2 (np.etyn-C2H2). Wzory strukturalne alkenów tworzy się łącząc atomy węgla wiązaniem podwójnym(w przypadku etenu: C=C) oraz dopisując dokażdego węgla 2atomy wodoru wzorem kreskowym. Wzory strukturalne alkinów tworzy się tak samo jak alkenów ztą różnicą, że atomy węgla łączy sie 3 wiązaniami,

Wzory półstrukturalne wyglądają podobnie jak strukturalne tylko zamiat przyłączać wodory kreskami do węgla pisze się je(np. eten: CH2=CH2)
Zobrazowanie tego wszystkiego jest w załącznikach.(tego "bez tytułu nie czytaj to jest źle)
7 2 7