Odpowiedzi

2009-11-02T12:04:55+01:00
Droga-odległość jaką pokonuje ciało lub punkt materialny podczas swojego ruchu.
Układ odniesienia-punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia danego ciała.
Punkt materialny-to ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające tak małe rozmiary, że w opisie matematycznym zjawiska dane ciało można potraktować jak punkt geometryczny.
Prędkość-jest wielkością informującą o tym jak szybko porusza się ciało, czyli jak wielką drogę przebywa w założonym czasie.
Przyspieszenie-wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę prędkości po czasie (jest to miara zmienności prędkości).
Względność ruchu-polega na tym że ciało może się poruszać względem jednego przedmiotu natomiast pozostawać w spoczynku względem innego.
Tor ruchu-krzywa zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało.
25 4 25