Odpowiedzi

2010-04-05T14:13:11+02:00
Droga (imię)!
Na początku mojego listu chciałabym Cię serdecznie pozdrowić. Dawno się nie widziałyśmy i tęsknie za tobą. Słyszałam że jesteś w w regionie Lubuskim. To bardzo piękny region i znam nawet jego legende. Ziemia Lubuska pochodzi od grodu Lubusza położonego na lewym brzegu Odry i od słowiańskiego polskiego plemienia Lubuszan, które zajmowało niewielkš przestrzeń dookoła Lubusza, po obu brzegach Odry. Obecnie województwo lubuskie nie składa się z obszaru o identycznej przeszło�ci historycznej. Jak �rodła podajš nie ma w Polsce drugiego województwa o tak skomplikowanej przeszło�ci. Niemal w każdym z jego powiatów inaczej kształtowały się losy historyczne, zwłaszcza po pogłębieniu się rozbicia dzielnicowego państwa polskiego w połowie XIII w. Pó�niej po podboju przez Prusy obszar ten nie stanowił jednolitej czę�ci. To już koniec mojego krutkiego listu. Do zobaczenia wkrutce.

Twoja przyjaciółka Klaudia Burek


To jest dobrze...
Plisss o naj...
2 5 2