Zad 1
Czy obwód sześciokąta foremnego wpisanego w koło w promieniu r jest większy od obwodu tego koła ? Odpowiedź uzasadnij

Zad2
Kąt środkowy w kole ma miarę 60 stopni a odpowiadający mu łuk okręgu ma długość 10π.Oblicz obwód koła

2

Odpowiedzi

2010-04-05T12:12:46+02:00
Zad1.
Nie. Sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów równobocznych o długości boku = r. Z tego wynika, ze obwód koła sześciokąta wynosi 6r. Obwód koła ze wzoru wynosi 2πr. π>3, więc obwód koła jest większy niż 6r.

Zad2.
pełny kąt wynosi 360 stopni. Czyli zmieści się w nim 6 takich wycinków koła z czego wychodzi: 6*10π=60π
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T12:18:30+02:00

zad. 2
d- długość łuku koła
α- kąt środkowy
r- promień koła

d=α/360 × 2πr
10π= 60/360 × 2πr
10=1/6 × 2r
r=30

obw.=2πr
obw.=60π