Przez nieszczelny kran kapie woda w tempie 200 kropli w ciągu 1 minuty. Ile litrów wody wycieknie z tego kranu w ciągu doby? Przyjmij, że kropla ma kształt kuli o średnicy 2mm, a (Pi) jest równe 3

Odp: A ok 0,86 l B ok 1 l C ok 1,15l D ok. 1,44l

Proszę o rozwiązanie i wytłumaczenie tego zadania ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-05T12:22:18+02:00
200 kropli w ciągu 1 minuty
200*60*24 kropel

1 kropla=4/3π*0,01³=4/3*3*1*10⁻⁶ =4*10⁻⁶ dm³=4*10⁻⁶ litra

w ciągu doby:

200*60*24*4*10⁻⁶ litra=1,152*10⁶*10⁻⁶ litra=1,152 litra
odp.C
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T12:30:56+02:00
Na początek obliczymy objętość jednej kropli, czyli ze wzoru na objętość kuli:
V=4/3 πR³
V=4/3*3*1²=4mm³

Teraz obliczamy objętość dla 200 kropli - w tym celu mnożymy poprzedni wynik przez 200:
4mm³*200= 800mm³

Doba ma 24 godziny a w każdej godzinie jest 60 minut, więc:
24*60=1440 min

Mnożymy liczbę minut przez objętość 200 kropli, którą juz wcześniej obliczyliśmy:
1440* 800mm³=1152000mm³

1 litr to 1 dm³
1 dm³ to 1000000 mm³

Więc:
1152000mm³= 1,152l a to około 1,15l

odp:C