Wapno palone stosowane w budownictwie [tlenek wapnia CaO] otrzymuje się przez wypalenie skał wapiennych [węglan wapnia CaCotrzy] w piecach zwanych wapiennikami.Ile ton wapnia należy zużyć w celu otrzymania 1 tony wapna palonego?
Przebieg reakcji:
CaCOtrzy > CaO + COdwa

Symbol pierwiastka| masa atomowa
Ca | 40
C | 12
O | 16

1

Odpowiedzi

2010-04-05T12:24:48+02:00
100u-----56u----44u
CaCO₃ > CaO + CO₂

Jednak w tym przypadku przedstawienie tej reakcji nie jest konieczne, ponieważ poszukujemy ilości wapnia potrzebnej do powstania 1 tony tlenku wapnia.

1 tona = 1000 kg

80u-----------112u
2Ca + O₂ -> 2CaO
x--------------1000kg
80 kg---------112kg

Metoda krzyża:
x=80kg*1000kg/112kg=714,29 kg

Odp. Aby otrzymać 1 tonę wapna palonego potrzeba 714,29 kg wapnia.
1 5 1