Odpowiedzi

W urzędzie gminnym
otrzymać dowód osobisty
uzyskac akt zgonu,urodzenia i małżeństwa
dokonać meldunku
otrzymać mieszkanie komunalne
otrzymać zezwolenie na budowę domu,rozbudowę lub rozbiórkę
otrzymać zgodę na wycinke drzew
ubiegać się o zasiłek
otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu
zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą
zapłacić niektore podatki
w urzędzie powiatowym:
uzyskać prawo jazdy
zarejestrować pojazd
zgłaszać skargi konsumenckie
zarejestrować się w urzędzie powiatowym
otrzymać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia
złożyc podanie o nadanie obywatelstwa
otrzymać kartę wędkarską

w urzędzie wojewódzkim
uzyskać zgodę na zbiórkę pieniedzy na terenie województwa
uzyskac dofinansowanie placówek kulturalno-oświatowych
wydawanie paszportu
nadawanie obywatelstwa
uzyskanie zgody na zrzeczenie sie obywatelstwa
pobyt i zatrudnianie cudzoziemców
58 4 58