Samochód w mieście zużywa 10 litrów benzyny na 100km, a poza miastem 8 litrów benzyny na 100km. Ołów zawarty w związkach polepszających jakość benzyny stanowi 0,08% wagowego paliwa. Oblicz ile gramów ołowiu przedostanie się do środowiska po przejechaniu 200km w mieście, a ile po przejechaniu tego dystansu poza miastem. Gęstość benzyny wynosi 0,7kg/l.

stężenie procentowe roztworu=[masa substancji/masa roztworu]razy 100%
Cp=ms/mr razy 100%
gdzie:
mr=ms+m rozpuszczalnika

1

Odpowiedzi

2010-04-05T20:12:08+02:00
W mieście:
obj.beznyny = 20l
masa benzyny = 0,7 * 20=14 kg
mPb = 0,08% * 14 = 0,0112 kg

poza miastem:
obj.beznyny= 8*2=16l
masa benzyny= 0,7 * 16 = 11,2 kg
mPb=0,08% * 11,2 = 0,12544 kg

Odp.: W mieśie 0,0112 kg, a poza miastem 0,12544 kg ołowiu.