Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-05T13:17:35+02:00
.Na rozległych równinach Azji środkowej spotykamy stepy, czyli obszary z przewagą roślinności trawiastej. Słońce nie świeci tu już wysoko, szczególnie podczas astronomicznej zimy.średnia roczna temperatura powietrza jest tu niska. W zimie temperatura powietrza spada tu znacznie poniżej 0°C, w Semipałatyńsku w styczniu wynosi –16,8°C. Jest tu więc dużo mroźniej niż w Polsce. Lato natomiast jest upalne; w Semipałatyńsku w lipcu średnia temperatura wynosi 22,2°C i jest zbliżona do temperatury na sawannach. Cechą charakterystyczną dla stepów jest duża amplituda roczna temperatury; w Semipałatyńsku wynosi 39°C. Opadów jest niewiele, ich roczna suma jest znacznie mniejsza niż w Polsce. W związku z tym jest tu niewiele wód powierzchniowych. Tylko w niektórych obniżeniach zbiera się woda, tworząc zabagnienia lub płytkie jeziora. Opady są rozmieszczone dość równomiernie w ciągu roku, jednak możliwość ich wykorzystania przez rośliny jest różna w różnych porach roku. Zmiany temperatur w ciągu roku oraz różne w wilgotności powodują, że na stepach występują cztery pory roku.


Licze na naj :)