Odpowiedzi

2010-04-05T16:24:44+02:00
Зачем изучать русский язык, это очень хороший вопрос. Некоторые люди изучают язык, потому что это делает их удовольствия и, как это сделать. Другие учиться, потому что они должны работать. Многие люди изучают русский, потому что они хотят заработать больше на работе. Люди учатся, потому что они хотят, чтобы иметь возможность общаться за границей, и другие просто произвести впечатление на своих друзей.


Dlaczego uczymy się rosyjskiego- to jest bardzo dobre pytanie. Niektórzy uczą się języka, ponieważ sprawia im to przyjemność i lubią to robić. Inni uczą się, ponieważ jest im potrzebny do pracy. Wiele ludzi uczy się rosyjskiego ponieważ chcą zarabiać więcej w pracy. Ludzie uczą się go ponieważ chcą umieć porozumieć się za granicą a inni po prostu by zaimponować znajomym.
4 3 4