Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T13:07:34+02:00
Das Internet ist die wichtigste Informationsquelle für mich. Dank dem Internet kann ich verschiedene Informationen recherchieren. Ich kann die Produkte bestellen. Ich kann auch lernen. Das Intertet ermöglicht auch die Kommunikation zwischen den Leuten. Ich kann mich mit meinen Freunden unterhalten und ich muss nichts dafür bezahlen. Im Netz kann ich Informarionen über die bekannte Personen finden. Ich kann dank dem Internet Musik runterladen. Ich kann auch E-mails verschicken und bekommen. Das Internet ermöglicht Fremdsprachenlernen. Ich kann Informationen über Sport finden. Das Internet hat auch viele Nachteile. Zum Beispiel macht das Internet süchtig. Das erzeugt aggressives Verhalten, aber man kann das bekämpfen und es kommt nicht immer vor. Ich finde, dass das Internet das Medium der Zukunft ist und wird bald alle anderen Medien ersetzen.

Internet jest dla mnie najważniejszym źródłem informacji. Dzięki internetowi mogę wyszukiwać różne informacje. Mogę zamawiać produkty. Mogę też się uczyć. Internet umożliwia też komunikację pomiędzy ludźmi. Mogę rozmawiać z przyjaciółmi i nie muszę nic za to płacić. W sieci mogę znaleźć informacje o znanych osobach. Mogę dzięki internetowi ściągać muzykę. Mogę też wysyłać i dostawać maile. Internet umożliwia naukę języków obcych. Mogę znaleźć informacje o sporcie. Internet ma też wiele wad. Na przykład może czynić uzależnionym. Wywołuje agresywne zachowania, ale można to zwalczać i nie zdarza się to zawsze. Uważam, że internet jest medium przyszłości i wkrótce zastąpi inne media.

W razie pytań, pisz wiadomość prywatną, praca jest moją własnością, bez wykorzystania translatora. Liczę na naj:)
3 5 3