1. Faraon- bezwzględny tyran, syn boga czy narzędzia w rękach kapłanów? Oceń pozycję i rolę faraona w starożytnym Egipcie.
2. Które z osiągnięć ludów starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu uważasz za najważniejsze i ponadczasowe. Odpowiedź uzasadnij.
3. Gdybym mógł się przenieść w czasy starożytne, zamieszkałabym w starożytnym...(Egipcie, Mezopotamii, Indii, Chinach, Izraelu, Babilonii, Asyrii, do wyboru jedno państwo). Swój wybór uzasadnij uwzględniając warunki życia, zajęcia, prawa, obowiązki, pozycje społeczną, itp.
minimum 1 strona A4

2

Odpowiedzi

2009-11-02T14:02:04+01:00
1.Sądzę że nie można udzielić jednej odpowiedzi.
Gdyż Faraon napewno był w pewien sposób przez kapłanów,ale przecież każdy posiada swój rozum ,wolę i własny system morlany.
2.Za najważniejszy wynalazek uważam kalendarz,gdyż pozwala nam zaplanować swój czas długo przed jakimś oczekiwanym terminem.
3.Chciałabym mieszkać w Egipcie,gdyż sądzę to za najdohodniejsze miejsce.
Egipt posiada rzekę Nil,co sprawiałoby iż nie musiałabym martwić się o brak wody czy suszę.
Ziemia była stale nawadniana przez rzekę,więc uprawa roślin nie sprawiała problemów.
Egipt był miastem bardzo rozwiniętym pod względem handlowym i gospodarczym
1 1 1
2009-11-02T14:34:06+01:00
Zadanie.1.Faraona uważano za Syna bog Re nie dotyczyło go zadne prawo.Miał władze apsolutną w Egipcie.Faraon miał pilnować pożądku.
Zadanie.2.Sumerowie:
-System dwunastkowy
-Pismo Ludzie zaczęli utrwalać informacje
-Koło pojazdy- rydwany,wozy.
-Gliniane naczynia
-Koło garncarskie
-Narzędzia i broń
-cenne ozdoby
Chiny
-Mur Chiński
-Jedwab Chiński
-Porcelana Chińska
-Terakotowa Armia miała (8 tysięcy figur)
Jerozolima
-Dekalog
-Menora
-Tora zbiur 5 ksiąg starego testamętu
-Ściana Płaczu
-Stary testamęt
Egipt
-Hieroglify
-Piramidy (Howali tam zmumifikowane ciała faraonów)
-Sfinksy
-Mumifikacja
zadanie.3.
Wybrał bym Egipt
-Żyzne ziemie
-Dostęp do wody
-Nieograniczone miejsce pracy
-Piękne budowle.
1 3 1