1.Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując przy każdym zdaniu literę P (gdy zdanie jest prawdziwe) lub F (gdy jest fałszywe);
Reakcja zobojętniania przebiega w wyniku działania:
a) soli na metale
b) kwasów na metale
c)kwasów na zasady

2.Które z wymienionych niżej tlenków mogą reagować z wodorotlenkiem sodu:
a) CaO
b)SO2
c)P4O10
d)Cu2O

(Napisz równania reakcji obrazujące przebieg tych procesów)

Z góry dzięki. :)

1

Odpowiedzi

2010-04-05T13:34:34+02:00
1.
Prawidłowa jest tylko odpowiedź c

2. Z wodorotlenkiem sodu mogą reagować jedynie tlenki kwasowe czyli SO₂ i P₄O₁₀

SO₂ + 2NaOH --> Na₂SO₃ + H₂O

P₄O₁₀ + 12NaOH --> 4Na₃PO₄ + 6H₂O
1 5 1