Do czterech jednakowych naczyń wlano po 200 gramów:kwasu octowego ,oleju lnianego,oleju parafinowego i wody (do każdego naczynia inną ciecz).Temperatura początkowa każdej cieczy wynosiła 20 stopni C.Do wszystkich naczyń dostarczono taką samą ilość energii.Najbardziej wzrosła temperatura
A. kwasu octowego
B. oleju lnianego
C. oleju parafinowego
D. wody

1

Odpowiedzi

2010-04-05T13:37:17+02:00
Ciepło właściwe danych cieczy wynosi:
woda: 4180 J/kg*K
Olej lniany: 1840 J/kg*K
Kwas octowy: 2050 J/kg*K
Olej parafinowy: 2200 J/kg*K
Z tego wychodzi, że Olej lniany, bowiem mu potrzeba najmniej Energi by zwiększyć temperaturę, czyli przy tej samej ilości wzrośnie ona najwięcej.

P.S. Jeśli wysyłasz takie zadania to podawaj tabelki, do których się odnoszą, bo nad zadaniem była ta tabelka.
18 3 18