Zad.1 Na zimę zrobiono zapas 120kg ziemniaków.Po pewnym czasie waga tych ziemniaków zmniejszyła się o 10%. Zauważono, również wtedy, że ziemniaki zepsute stanowią 15%. Oblicz ile dobrych ziemniaków pozostało, jeśli wcześniej nie korzystano ziemniaków?

zad.2 Mama zapłaciła na poczcie rachunek za telefon. Rachunek opiewał na 125zł netto. Do rachunku należy jeszcze doliczyć 22% podatku VAT. Opłata pocztowa za usługę wyniosła 0,99zł. Ile pieniędzy wydała mama?

zad.3 Marta przeznaczyła jedną szóstą swoich oszczędności czyli 36zł na zakup albumu fotograficznego. Ile oszczędności miała przed zakupem albumu?

zad.4 Drzewo ma wysokość 22,7m. Gniazdo ptaka znajduje się na wysokości około 0,295 tego drzewa. Na jakiej wysokości zawieszone jest gniazdo?

PROSZĘ O SZZYBKĄ ODPOWIEDŹ.

3

Odpowiedzi

2010-04-05T13:28:59+02:00
2) Najpierw obliczmy VAT:
125 * 22 % = 27,50
Następnie dodajmy VAT i kwotę netto, aby otrzymać kwotę brutto:
125 + 27,50 = 152,50
Do tego doliczmy jeszcze opłatę pocztową:
152,50 + 0,99 = 153,49

Odp. Mama zapłaciła 153 zł 49 gr.


3) Przyjmijmy x jako wszystkie oszczędności.
⅙ * x = 36
Aby obliczyć x, musimy pozbyć się ⅙, czyli obie strony równania pomnożyć przez 6:
x = 36*6 = 216

Odp.: Marta miał 216 zł oszczędności.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T13:30:48+02:00
Zad. 1
120 kg ziemniaków
120-(10%*120)=108kg
108-(15%*108)=108-16,2=91,8kg pozostało
zad. 2
125zł netto
125+(22%*125)=125+27,5=152,5zł
plus opłata pocztowa 0,99zł
Mama razem wydała 153,49zł
zad. 3
36 zł - 1/6 oszczędności
36*6=216 zł miała
zad. 4
22,7m - wysokość drzewa
0,295*22,7=6,6965m - na tej wysokości znajduje się gniazdo

liczę na naj:)
2010-04-05T14:37:06+02:00
Zadanie 1

zapas = 120 kg
zmniejszenie się wagi zapasów o 10% = x


120 kg - 100%
x - 10 %

x=10*120/100
x=12 kg

po zmniejszeniu się wagi zapasów o 10 % (czyli 12 kg) zostało (120-12) 108 kg ziemniaków
zepsute ziemniaki stanowią 15 % = y


108 kg - 100 %
y - 15 %

y=15*108/100
y=16,2 kg

108-16,2=91,8


pozostało 91,8kg dobrych ziemniaków.
Zadanie 2


125zł - 100 %
x - 122 %

x=125*122/100
x=152,5 zł

Mama wydała 152,5 zł na rachunek + 0,99zł za usługę, czyli razem 153,49 złZadanie 3

1/6 - 36 zł
1 - xzł


x=1*36/1/6
x=36*6
x=216zł

Przed zakupem aparatu miała 216 zł oszczędności.Zadanie 4

22,7 - 1
x - 0,295

x=22,7*0,295
x=6,6965m , czyli w przybliżeniu na wysokości 6,7 m