Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T02:38:58+02:00
Zgodnie ze wzorem Einsteina opisującym efekt fotoelektryczny:
hν = W + E, gdzie
h = 4,136 * 10⁻¹⁵ eV*s (stała Plancka)
ν = częstotliwość fali świetlnej
W = praca wyjścia elektronu, dla sodu wynosi ok. 2,75 eV
E = energia kinetyczna
A więc:
E = hν - W
ale też:
ν = c/λ, gdzie c=3*10⁸ m/s (prędkość światła), λ= długość fali
E = hc/λ - W
hc/λ = E + W
λ = hc/(E+W)
Podstawiamy dane:
λ = 4,136*10⁻¹⁵ * 3 * 10⁸/(0,7 + 2,75) ≈ 3,6*10⁻⁷ m = 360 nm