Zad1.Średnia arytmetyczna pól trzech kwadratow wynosi 9⅙cm².Jeden z tych kwadratow ma pole równe 3⅔ cm²,drugi o 2,75cm² większe. Ile wynosi pole trzeciego kwadratu?
zad2 Oblicz niewiadomy składnik.
a)2½+a+1½=10¾ +3¾ b)3,2+o,28+2 6/7+b+2,85=7,2 c) ½+⅓+¼+c+5 5/12=10
zad3.Oblicz niewiadomy składnik.
a)2⅗+7,5+x+1⅓=12⅓ b)y+0,28+2 6/7 +4,72=20 c)4,125+z+4⅚+1 7/8=4¼+7,75

2

Odpowiedzi

2010-04-05T13:59:59+02:00
Zad1.Średnia arytmetyczna pól trzech kwadratow wynosi 9⅙cm².Jeden z tych kwadratow ma pole równe 3⅔ cm²,drugi o 2,75cm² większe. Ile wynosi pole trzeciego kwadratu?

3⅔ cm²
3⅔ +2,75=3⅔ +2¾=3⁸/₁₂+2⁹/₁₂=6⁵/₁₂ [cm²]

(3⅔+6⁵/₁₂+x)/3=9⅙
(3⁸/₁₂+6⁵/₁₂+x)/3 = ⁵⁵/₆
10¹/₁₂+x=⁵⁵/₂=27½=27⁶/₁₂
x=17⁵/₁₂ [cm²]

zad2 Oblicz niewiadomy składnik.
a)2½+a+1½=10¾ +3¾
4+a=14½
a=10½

b)3,2+0,28+2 6/7+b+2,85=7,2 |-3,2
3,13+2⁶/₇+b=4
2⁶/₇+b=0,87
b=⁶⁰⁹/₇₀₀-²⁰⁰⁰/₇₀₀
b=-¹³⁹¹/₇₀₀=-1⁶⁹¹/₇₀₀


c) ½+⅓+¼+c+5 5/12=10
⁶/₁₂+⁴/₁₂+³/₁₂+c+5⁵/₁₂=10
6½+c=10
c=3½

zad3.Oblicz niewiadomy składnik.
a)2⅗+7,5+x+1⅓=12⅓ |-1⅓
2,6+7,5+x=11
10,1+x=11
x=0,9

b)y+0,28+2 6/7 +4,72=20
y+2⁶/₇+5=20
y+2⁶/₇=15
y=12¹/₇

c)4,125+z+4⅚+1 7/8=4¼+7,75
4⅛+z+4⅚+1⅞=4,25+7,75
6+z+4⅚=12
z+4⅚=6
x=1⅙
4 5 4
2010-04-05T15:00:22+02:00
Dane:
średnia arytmetyczna - 9¹/₆
I kwadrat - 3²/₃
II kwadrat - 3²/₃ + 2,75
III kwadrat - x

( 3²/₃ +3²/₃ + 2,75 + x) : 3 = 9¹/₆ spr.
(¹²¹/₁₂ + x) :3= ⁵⁵/₆ ( 3²/₃ +3²/₃ + 2,75 + 17⁵/₁₂) : 3 = 9¹/₆
¹²¹/₁₂ * ⅓ + ⅓x = ⁵⁵/₆
⅓x= ⁵⁵/₆ - ¹²¹/₁₂ | *3
x=⁵⁵/₂ - ¹²¹/₁₂
x= ²⁰⁹/₁₂
x=17⁵/₁₂ cm²

Odp. Pole III kwadratu wynosi 17 ⁵/₁₂ cm²

2.
a) a=10,25
b) b=2 ¹⁷/₃₅
c) c=3,5

3.
a) x=1,1
b) y=12¹/₇
c) z=1¹/₆
2 3 2