1.Podkreśl rośliny zaliczane do organowców :
paprocie,widłaki,skrzypy,mchy
2.W jaki sposób rozmnaża się mech płonnik i mech torfowiec ?
3.Jakie znaczenie w obiegu wody w przyrodzie mają mchy ?
4.Wyjaśnij dlaczego paprocie nazywamy bylinami ?
5.Dlaczego w Polsce wszystkie gatunki widłaków objęte są ochroną ?
6.Uzasadnij stwierdzenie ,że skrzypy są na łąkach i pastwiskach są zjawiskiem niekorzystnym ?
7.Omów znaczenie paprotników w przyrodzie ?
8.Wyjaśnij jakie rośliny nazywamy organowcami ?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-05T13:42:17+02:00
Wiem jak rozmnażają się mchy :)

Plemniki wnikają do wnętrza rodni, a jeden z nich łączy się z komórką jajową i powstaje zygota. Z zygoty powstaje roślina rozmnażająca się bezpłciowo (sporofit). Sporofit rozwija się początkowo wewnątrz rodni, a potem wyrasta ponad nią dźwigając na szczycie puszkę z zarodnikami. Sporofit związany jest stale z gametofitem i odżywia się jego kosztem. Zarodniki padają na podłoże i kiełkują w tzw. splątki. Wyrasta z nich ulistniony i żyjący samodzielnie gametofit. Do rozmnażania mchów konieczna jest obecność wody.

i punkt 8. Może coś z tego wygrzebiesz ;P

Charakterystyczne dla tej grupy roślin jest przystosowanie do życia w warunkach lądowych (rośliny wodne przystosowały się do środowiska wodnego wtórnie), mają organizmy zbudowane z tkanek. Cechą wyróżniającą w stosunku do przodków jest też wykształcanie sterylnych tkanek w obrębie organów generatywnych. W obrębie roślin lądowych charakterystyczny jest też typ przemiany pokoleń z przewagą (poza mszakami) sporofitu nad gametofitem. Inną cechą, od której grupa ta bierze jedną ze swych nazw, jest wysoki stopień organizacji tkankowej (telom). Większość roślin telomowych ma budowę osiową. Są to rośliny o budowie tkankowej, w których można wyróżnić część osiową (pędową) (obejmującą łodygę, liście i organy generatywne) oraz część korzeniową. Z nielicznymi wyjątkami rośliny lądowe uzyskują energię w wyniku fotosyntezy. Na poziomie budowy mikroskopowej struktura komórek roślin lądowych jest bardzo bliska budowie komórek zielenic.
2010-04-05T14:15:26+02:00
2. na to pytanie masz już odpowiedź
3.Mszaki zatrzymują wodę powodując również, że po intensywnych opadach nie spływa ona natychmiast do rzek, lecz przesiąka do nich stopniowo. Wówczas poziom wód nie podnosi sie zbyt szybko i nie ma ryzyka powodzi. Mszaki odgrywaja ważna role w funkcjonowaniu lasów. Magazynując wodę przyczyniają sie do powstawania specyficznego leśnego mikroklimatu. Dzięki ich chłonności często inne rośliny korzystają z pobranej wody (np. w czasie suszy)
4. Wydaje mi sie, że dlatego, że są wieloletnie ale nie jestem pewna
5. ich cykl rozwojowy trwa bardzo długo (6-7lat) i tylko w obecności grzybów z którymi żyją w symbiozie, dawniej wykorzystywano ich w medycynie więc dużo ich zrywano co doprowadziło do prawie całkowitego wyginięcia.
7. roślina ozdobna
8. ORGANOWCE - rośliny o budowie tkankowej, których ciało składa się z korzeni, łodygi i liści.