1.Wykonaj działania: A∪ B , A∩ B , A \ B , B \ A, Jeżeli A = (− ∞;2> , B = (−1;4 >.
2. Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej 2x − 3y − 4 = 0 i przechodzącej przez
punkt P = (− 3;1) .
3. Wskaż osie i środki symetrii następujących figur: prostokąt, równoległobok, prosta,trójkąt równoramienny, trapez prostokątny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T14:56:57+02:00
1.
A∪ B (-∞;4>
A∩ B (-1;2>
A \ B (-∞;-1>
B \ A (2;4>

2. Równanie prostej prostopadłej do danej pr. musi spełniać warunek, że a₁=-1/2a₂

a₁ to współczynnik z funkcji którą mamy daną, a a₂ to współczynnik funkcji, której równania szukamy.

skoro mamy już współczynnik a to potrzebujemy jeszcze do pełnego równania funkcji prostopadłej współczynnik b.
a skoro punkt P(-3,1) należy do tej prostej to wystarczy podstawić w równaniu za 'x' -3,a za 'y' 1.

2x − 3y − 4 = 0

-1/2 * (-3) -3 * 1 - b = 0
3/2 - 3 - b = 0
b = -3/2

zatem nasze równanie funkcji prostopadłej wygląda następująco:

-1/2x - 3y -3/2 = 0

3. w załączniku