Odpowiedzi

2010-04-05T13:52:22+02:00
(3kg*20stopni+5kg*15 stopni)/8kg=16,875stopni
2010-04-05T14:01:25+02:00
Zamieniamy na Kelwiny
15C=288K
20C=293K
Obliczamy łączną 'sumę'
3*20C+5*15C=3*293K+5*288K=879+1440=2319K
Dzielimy przez ilość zmieszanych kilogramów wody
2319/8=289,875K
Zamieniamy na C
=16,875C
Powstanie temperatura 16,875C tej mieszaniny
2010-04-05T14:44:15+02:00
I zbiornik wody
m= 3kg
t= 20 st C


II zbiornik wody
m=5 kg
t= 15 st Cm1*t1 + m2*t2 / m1+m2 = temperatura końcowa

3*20+5*15/ 3+5 = Tk
tk=60+75/8
tk =16,875

temperatura końcowa, w przyblizeniu bedzie wynosiła 16,9 stopni Celsjusza.