Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T13:43:13+02:00
To zalezy z jakimi reakcjami chemicznymi masz problem ?

Reakcja syntezy X + Y → XY (łączenia)

czyli np:
2Mg + O2 → 2 MgO
4Al + 3O2 → 2Al2O3
H2 + Cl2 → 2HCl
2Ca + O2 → 2CaO
MgO + H2O → Mg(OH)2

Reakcja analizy XY → X + Y (rozkładu)

2HgO → 2Hg + O2
H2S → H2 + S
H2CO3 → CO2 + H2O

Reakcja wymiany (pojedynczej) X + YA → XA + Y

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2


Reakcja podwójnej wymiany XA + YB → XB + YA

HCl + KOH → KCl + H2O
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
1 5 1
2010-04-05T14:13:01+02:00
Przeczytaj uważnie to co tutaj napiszę. Jeśli cokolwiek będzie niejasnego napisz mi wiadomość, postaram się objaśnić.

Po pierwsze musisz wiedzieć co to jest substrat i produkt
1) substrat to wszystko to, czego używamy do reakcji przed jej przeprowadzeniem
2) produkt to to co otrzymujemy w reakcji
Np. w reakcji:
C + O₂ --> CO₂
C jest substratem
O₂ też jest substratem
CO₂ jest produktem

Zasadniczo reakcje chemiczne dzielą się na 3 typy:
1) synteza - co najmniej dwa substraty łączą się w jeden produkt
2) analiza - jeden substrat dzieli się na co najmniej dwa produkty
3) wymiana - co najmniej 2 substraty "zamieniają się" niektórymi atomami i powstają co najmniej 2 produkty

Przykłady:
1) N + O₂ --> NO₂
2) HgO --> 2Hg + O₂
3) 4Ag + CO₂ --> 2Ag₂O + C

Niektóre cząsteczki są homoatomowe to znaczy, że występują tylko podwójnie a są to wszystkie gazy (O₂, H₂, N₂, Cl₂) i jedna ciecz (Br₂). Nie ma możliwości by w reakcji wydzielił się sam którykolwiek z tych atomów, ZAWSZE występują podwójnie.

W reakcjach ważna jest także sprawa wartościowości pierwiastków. Wartościowość ma co prawda swoją fachową definicję, ale łatwiej jest zrozumieć jej sens gdy określi się ją jako "ręka" którą dysponuje dany pierwiastek by "złapać się" innego pierwiastka. Na przykład cząsteczka wody w jej skład wchodzą 2 atomy wodoru i jeden tlenu. Dlaczego? Ponieważ tlen ma zawsze dwie ręce (jest dwuwartościowy) a wodór jedną (jest jednowartościowy). Zawsze zakładamy, że żadna z rąk pierwiastka nie może nie trzymać się niczego, tak więc, żeby w pełni wykorzystać ręce tlenu potrzebne są dwa wodory (jeden złapie za jedną rękę tlenu, drugi za drugą, i w ten sposób żadna z rąk nie będzie niezłapana).


Pisząc reakcje chemiczne oprócz pilnowania, czy związki chemiczne są dobrze zbudowane (żaden nie ma wolnych "rąk") musimy pamiętać by ilość atomów danego pierwiastka po jednej stronie równania była identyczna do ilości atomów tego pierwiastka po drugiej stronie równania. Za przykład weźmy syntezę węgla z tlenem (patrz wyżej). W tym przypadku wystarczyła jedna cząsteczka tlenu i jeden atom węgla by otrzymać jeden atom dwutlenku wegla, jednak nie zawsze tak jest, np. nie jest tak w przypadku reakcji wymiany srebra dwutlenkiem węgla (również jest wyżej). Tam musieliśmy już dodać ile cząsteczek lub atomów danego związku lub pierwiastka należy użyć, by po obu stronach równania ich ilość się zgadzała. Ilość ta jest podawana jako duża liczba przed symbolem danego związku chemicznego lub atomu. Musisz pamiętać, że jeśli nawet napiszesz poprawnie reakcję chemiczną, ale ilości atomów wszystkich pierwiastkach po obu stronach równania nie będzie identyczna na każdym egzaminie czy klasówce dostaniesz 0p.

Niestety precyzyjniej nie da się tego opisać, mam nadzieję, że pomogłem choć trochę.
5 5 5