Zad.1str24
omów rolę, jaką w historii Polski odegrał związek zawodnowy Solidarność
zad.1str.39
wyjaśnij dlaczego ONZ uchwaliło odrębną Konwencję dotyczącą praw dzieci
zad.4str.39
podaj, które z praw zawartcy w Konwencij są twoim zdaniem najważniejsze .odp uzasadnij

1

Odpowiedzi

2010-04-05T14:00:18+02:00
Zad.1 str.24
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" odegrał we współczesnej historii Polski ogromną rolę. Był to pierwszy nieżelazny związek zawodowy w Polsce (oraz we wszystkich państwach demokracji ludowej). Akcja Wyborcza Solidarność miała bardzo duży wpływ na polską politykę po 1989 (choć i tak dopiero w 2007 przestali w Polsce rządzić ludzie związani z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą). "Solidarność" była największym i najważniejszym ośrodkiem opozycji demokratycznej w Polsce Ludowej i w dużej części (razem z Janem Pawłem II i Michaiłem Gorbaczowem) przyczyniła się do rozpadu Bloku Wschodniego. Ważne jest to, iż drugim prezydentem III Rzeczypospolitej Polskiej był pierwszy przewodniczący tego ruchu - Lech Wałęsa.

Zad.1str.39
http://www.strefamlodych.pl/nowa/2009/04/miedzynarodowa-ochrona-praw-dziecka/

2 5 2