Referat na geografii tematy do wyboru:
1.skały magmowe
2.skały osadowe
3.skały metamorficzne(przeobrażeniowe).
no i w tych referatach ma być zawarta:
-charakterystyka ogółem,
-geneza powstania skały,
-przykłady skał. :)

Nie za długie nie za krótkie bardzo prosze :)

2

Odpowiedzi

2010-04-05T14:13:45+02:00
Skały magmowe.
Skały magmowe są jednymi z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską. Powstały w skutek krystalizacji lub zakrzepnięcia magmy na powierzchni ziemi lub w jej głębi.
Skały magmowe dzieli się ( w zależności od miejsca zastygania) na:
* skały głębinowe - czyli takie które krzepną głęboko pod powierzchnią ziemi.
* skały wylewne ( np. wulkaniczne ) - takie które krystalizują sie z magmy wydobywającej się na powierzchnie ziemi w postaci lawy.
* skały hip abisalne - takie które krzepną na niewielkiej głębokości pod powierzchnią Ziemi.

Skały magmowe maja strukturę zazwyczaj krystaliczna, niektóre maja strukturę szkliwa lub porfirową. Wielkość kryształów w skale zależy od szybkości krzepnięcia magmy.


Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T14:39:59+02:00
Skały magmowe powstają w procesie krzepnięcia lawy i krystalizacji magmy. Krystalizacja przebiega powoli, na dużych głębokościach pod powierzchnią ziemi. Takie warunki sprzyjają wykształceniu się kryształów minerałów. W wyniku krystalizacji powstają skały głębinowe. Natomiast efektem krzepnięcia lawy jest powstanie skał wylewnych na powierzchni ziemi. Proces ten zachodzi szybko, dlatego też kryształy minerałów osiągają tak małe rozmiary,że nie są widoczne gołym okiem.(przykłady skał magmowych:bazalt,granit) Skały osadowe są produktem osadzania się na ladzie lub w morzu okruchów skalnych, pochodzących z zniszczenia innych skał. Mogą też powstać z obumarłych szczątków roślinnych lub zwierzęcych. Wytrącone z roztworów związki chemiczne mogą przyczynić się do powstania skał osadowych. Wśród skał osadowych można więc wyróżnić skały okruchowe, pochodzenia organicznego oraz pochodzenia chemicznego.(przykłady skał osadowych:wapień,piaskowiec.) W wyniku oddziaływania wysokiego ciśnienia i temperatury na skały magmowe oraz osadowe powstają skały przeobrażone. Nazywamy je również metamorficznymi.(przykłady skał przeobrażonych:marmur,gnejs).

Mam nadzieje,że mogłam ci pomóc;)
2 5 2