1.Znajdź zdanie fałszywe i napisz je w brzmieniu prawidłowym.
a) w XVIII w. wzniosła religijność społeczeństw krajów zachodniej Europy, przewijająca się różnorodnymi praktykami religijnymi, np. procesjami, nabożeństwami oraz wzrostem roli zakonów, szczegolnie jezuitów.
b) ówcześni myśliciele i publicyści krytykowali absolutyzm władców, przywileje szlachty, duchowieństwa i mieszczaństwa (burżuazji).
c)W miejsce systemu rządów absolutnych Monteksiusz zaproponował podział władzy na ustawodawczą,wykonawczą i sądowniczą.
d)Po raz pierwszy podział władzy został wprowadzony przez konstytucję francuska w 1791r, a po niej przez konstytucję amerykańską.
e)W Polsce, szczególnie w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, przyjmowano wiele idei głoszonych przez myślicieli doby oświecenia.
f)Pod ich wpływem zaczęto głosić potrzebę przeprowadzenia ważnych reform ustrojowych , takich jak zniesienie liberum veto,wzmocnienie demokracji szlacheckiej poprzez dopuszczenie do niej całej szlachty oraz poprawę położenia mieszczan i chłopów.
g)Reformą państwa zajął się Sejm Wielki, który uchwalił Konstytucje 3 maja.
h)Wprowadziła ona w Polsce monarchię dziedziczną oraz równość wszystkich obywateli wobec prawa.
i)Pomyślnie zapoczątkowane dzieło reform zostało przerwane ingerencją państw zaborczych , które wsparły rodzinnych zdrajców spod znaku konfederacji barskiej.

Proszę o pomoc to pilne !

1

Odpowiedzi

2010-04-05T21:42:34+02:00
A) wniosla - wzrosła , przewijaliśmy -przejawiająca ,