Odpowiedzi

2010-04-05T14:38:59+02:00
Dane:
t=10[s]
s=3000[m]
droga w ruchu jednostajnie zmiennym:
s=[at^2]/2
3000=[a×10^2]/2
3000=a×50
a=3000/50
a=60
a-przyspieszneie i przeciązenie
Odp.Przeciązenie znajdującego się w nim kosmonauty wynosi 60 kg.
13 1 13
2010-04-05T14:39:04+02:00
Załącznik (siły przyłożone są do człowieka - siła am przyłożona do windy skierowana byłaby do góry)
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T14:43:45+02:00
Dane:
s = 3000m
t = 10s
korzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym:
s = at²/2
wyznaczamy a:
a = 2s/t²
podstawiamy nasze wartości:
a = 6000m/100s² = 60 m/s²
korzystamy z II zasady dynamiki Newtona:
ma = F - Fg
przy czym F to siła ciągu silnika a Fg to siła grawitacji.
F = ma + Fg
F = m(a+g) = m(60m/s²+10m/s²) = m * 70 m/s²

przeciążenie wyrażane jest jako krotność przyspieszenia ziemskiego, które wynosi 10 m/s², zatem jego wartość jest równa 7. ważne żeby nie pomylić: do mówienia o przyspieszeniu a nie przeciążeniu posługujemy się jednostką G o której na pewno słyszałaś. tutaj zatem wynosiło ono 7G.
8 5 8