1)uzupełnij zdanie dotyczące pochodzenia Słwian.
Słowianie to lud ........................ , który przybył do europy w .................. p.n.e Około.........w. Słowianie rozpoczeli najazdy na .................... Zajmowanie przez nich nowych ziemi doprowadziło do podziału na trzy grupy,ktory nastąpił w..........wieku

2) We wczesnym średniowieczu w Europie zachodniej wykształcił się podział społeczenistwa na trzy głowne grupy. Podział ten wiązał się z konkretnymi funkcjami. Wypisz poniżej nazwy każdej z grup oraz ich funkcje w społeczeństwie feudalnym
-
-
-

1

Odpowiedzi

2010-04-05T16:16:51+02:00
1 )
Słowienia to lud, który zalicza sie do ludów indoeuropejskich i jest to lud wolny, który przybył do europy 2000 lat p.n.e. Około II w n.e Słowianie rozpoczeli najazdy na ziemie europejskie. Zajmowane przez nich nowych ziemi doprowadziłe do podziału na trzy grupy, który nastąpił w II w.

2)
podział słowian na 3 grupy
-grupa południowa - Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy
-grupa wschodnia - plemiona ruskie
-grupa zachodnia - byly to plemiona polskie, pomorskie, połabskie (wieleckie), serbołużyckie, czeskie, morawskie, słowackie,
3 3 3