Odpowiedzi

2009-04-23T14:24:15+02:00
1. np. wolność wewnętrzną narodu, niepodległość, egzystencję polityczną, bezpieczeństwo ojczyzny
2. np. troska o dobro kraju, chęć odzyskania utraconej suwerenności, wolność osobista, zapewnienie bezpieczeństwa państwa