Uzupełnić :

KARTA PRACY ` Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej`
1. PRZYCZYNY OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO
`wzrost aktywności gospodarczej był spowodowany (wymień)
...................................................................................................................................................................................................................................................

2.możni świeccy i duchowni w zamian za pomoc udzielaną książętom w wojnach o władanie podzieloną Polską, otrzymywali .................... i immunitety. Immunitet ................ zwalniał całkowicie/częściowo dobra możnych z z ciężarów prawa książęcego, a immunitet......... Wyłączał ludność danych posiadłości spod jurysdykcji władcy.
3.lokalizacja na prawie polskim
Nowe tereny pod uprawę uzyskiwano zwiększając obciążenia ludności wolnej, przez zwiększenie uprawianych przez nich areałów, osadzając ludność niewolną bądź wolnych gości (wędrujący po kraju zbiegli chłopi ). Umowa między panem feudalnym a chłopami zawierano na podstawie praw zwyczajowych- ........................ .Zdarzało się, że obciążenia były nagle zmieniane.
4 lokacja wsi na prawie niemieckim
Od XI w. Europa Zach. przeżywała okres szybkiego rozwoju gospodarczego i demograficznego : pod koniec XII w. zaczęli stamtąd przybywać na ziemie polskie pierwsi osadnicy z ......... aby zachęcić do osiedlania się w dalekim kraju należało im zagwarantować dobre warunki gospodarcze. W tym celu ...... podpisywał z panem ............ (właścicielem osady) kontrakt ( przywilej lokacyjny). Każda rodzina na jego mocy otrzymywała w dziedziczne poosiadanie ..... (17ha ), z którego płaciła ..... w pieniądzu. Taką powierzchnię mogła bez trudu uprawiać i wyżywiać się. Pastwiska, lasy i łąki ......... użytkowali ................ . Osadnikom przysługiwała ............. czyli zwolnienie ze świadczeń na rzecz pana w początkowym okresie zagospodarowania i wynosiła od ......do ..... lat. Po jej zakończeniu kmiecie (inaczej ........... ) byli zmuszeni do płacenia ............, składania ....................w naturze i ............ pracy na rzecz polu pana. Oprócz tego płacili ........ na rzecz kościoła.
Osadnicy byli osobiście .......... i mogli odejść ze wsi pod warunkiem przepracowania okresu równego otrzymanej wolnizny oraz odrobienia należnej robocizny i przekazania daniny za dany rok.
Zasadźca otrzymywał dziedzicznie tytuł ......... . Otrzymał największe ........ prowadził we wsi karczmę, młyn, ......... (ubojnię), zbierał od chłopów..................... dla pana feudalnego. W zamian za szerokie uprawnienia i duże zyski był obciążony .......................................... w wypadku wojny.
Osadnicy otrzymywali znaczną samodzielność - .........................., składający się z ................. i ...................... wiejskiej (sąd).
Lokacja wsi to nie tylko zmiana prawa, ale także zmiana wygładu osady wiejskiej.
Lokaja wsi na prawie ........... szybko okazała się korzystna dla ................... i ......................, przynosiła większe dochody i dlatego obowiązujące w nich prawa zaczęto przenosić na wsie istniejące.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T15:07:31+02:00
Możni świeccy i duchowni w zamian za pomoc udzielaną książętom w wojnach o władanie podzieloną Polską, otrzymywali ziemię i immunitety. Immunitet sądowy zwalniał częściowo dobra możnych z z ciężarów prawa książęcego, a immunitet ekonomiczny Wyłączał ludność danych posiadłości spod jurysdykcji władcy.
3.lokalizacja na prawie polskim
Nowe tereny pod uprawę uzyskiwano zwiększając obciążenia ludności wolnej
, przez zwiększenie uprawianych przez nich areałów, osadzając ludność niewolną bądź wolnych gości (wędrujący po kraju zbiegli chłopi ). Umowa między panem feudalnym a chłopami zawierano na podstawie praw zwyczajowych- akt komendacji .Zdarzało się, że obciążenia były nagle zmieniane.
4 lokacja wsi na prawie niemieckim
Od XI w. Europa Zach. przeżywała okres szybkiego rozwoju gospodarczego i demograficznego : pod koniec XII w. zaczęli stamtąd przybywać na ziemie polskie pierwsi osadnicy z Niemiec aby zachęcić do osiedlania się w dalekim kraju należało im zagwarantować dobre warunki gospodarcze. W tym celu osadnik. podpisywał z panem .zasadźca. (właścicielem osady) kontrakt ( przywilej lokacyjny). Każda rodzina
na jego mocy otrzymywała w dziedziczne poosiadanie ziemię (17ha ), z którego płaciła daninę. w pieniądzu. Taką powierzchnię
mogła bez trudu uprawiać i wyżywiać się. Pastwiska, lasy i łąki użytkowali osadnicy i ich wasale . Osadnikom przysługiwała .lenno. czyli zwolnienie ze świadczeń na rzecz pana w początkowym okresie zagospodarowania i wynosiła od 2..do 5 lat. Po jej zakończeniu kmiecie (inaczej gospodarze ) byli zmuszeni do płacenia ..czynszu., składania ..daniny.w naturze i pańszczyzny pracy na rzecz polu pana. Oprócz tego płacili .dziesięcine. na rzecz kościoła.
Osadnicy mogli odejść ze wsi pod warunkiem przepracowania okresu równego otrzymanej wolnizny oraz odrobienia należnej robocizny i przekazania daniny za dany rok.
Zasadźca otrzymywał dziedzicznie tytuł wasala . Otrzymał największe .prawa. prowadził we wsi karczmę, młyn, .....(ubojnię), zbierał od chłopów.daninę dla pana feudalnego. W zamian za szerokie uprawnienia i duże zyski był obciążony ..służba wojskową. w wypadku wojny.
Osadnicy otrzymywali znaczną samodzielność - ............, składający się z ................. i ...................... wiejskiej (sąd).
Lokacja wsi to nie tylko zmiana prawa, ale także zmiana wygładu osady wiejskiej.
Lokaja wsi na prawie niemieckim. szybko okazała się korzystna dla .seniorów. i wasali, przynosiła większe dochody i dlatego obowiązujące w nich prawa zaczęto przenosić na wsie istniejące.
2 5 2