Odpowiedzi

2009-11-02T13:17:41+01:00
1. obliczam współrzędne środka okregu
x² + y² -2x + 4y-5 =0
( x-1)² -1 + (y +2)² - 4 - 5 = 0
( x-1)² + (y +2)² = 10
(x-a)² + (y -b)² = r²
a = 1
b = -2
r =√10
S=(a,b) współrzędne środka okręgu
S =(1, -2)

2. Wyznaczam równanie prostej przechodzącej przez środek okręgu S =(1, -2) i 0= (0,0 )

y- b =[(yo-b):(xo -a)]*(x-a)
y+2 =[(0 +2): (0-1)]*( x -1)
y +2 = [2:(-1)]*(x-1)
y +2 =-2 (x-1)
y+2 = -2x +2
y = -2x +2 -2
y = -2x
Odp. y = -2x jest równaniem prostej przechodzącej przez środek okręgu S =(1, -2) i początek układu współrzędnych O=(0,0)
7 3 7