Powierzchnię całego kwadratowego placu o długości 10 zajął letni ogródek z lodami. plac otoczony był chodnikiem o szerokości 1m. chodnik okazał się zbyt wąski i należało go poszerzyć (kosztem ogródka) do szerokości 2m. o ile procent zmniejszyła się powierzchnia ogródka z lodami?

za najlepszą naj;)

3

Odpowiedzi

2010-04-05T14:46:30+02:00
Początkowo pole ogródka:
P=10*10=100
Później 1m z każdej strony zawężył plac, więc nowe wymiary wynosiły 9x9, stąd pole:
P=9*9=81

81/100 * 100%=81% -> tyle % starej powierzchni wynosi nowa

100%-81%=19%
Odp.: Powierzchnia ogródka zmniejszyła się o 19%.
2010-04-05T14:51:03+02:00
A=10m
Po=a*a
Po=100j<do potegi2>-pole ogrodka przed zmianami
Ph1=2*10*1=20j<do potegi2>
Ph2=2*8*1=16j<do potegi2>
Ph=20+16=36j<do potegi2>-pole chodnika
Po-Ph=100-36=64j<do potegi2>-pole ogrodka po zmianach
100j<do potegi2>-100%
64j<do potegi2>-x%


x=64*100<kreska ułamkowa>100
x=64%

100%-64%=36%- o tyle zmniejszyla sie pow ogrodka
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T15:10:57+02:00
Powierzchnia początkowa placy = 10 *10 = 100 m kwadratowych


chodnik poszerzono o 2 matry kosztem ogródka , więc

10 m (początkowe ) - 2 metry = 8

więc

P ogródka = 8*8 = 64


100 = 100 %
64 = x %

x=64*100/100
x= 64%

100%-64% = 36 %


powierzchnia ogródka zmniejszyła się o 36 %