Odpowiedzi

2010-04-05T14:57:42+02:00
Do największych partii konserwatywnych należą np. Zgromadzenie na Rzecz Republiki – RPR (Francja), Fianna Fail (Irlandia), Forza Italia (Włochy), Partia Republikańska (Stany Zjednoczone), w Polsce zaś Unia Polityki Realnej (UPR).
2010-04-05T15:07:33+02:00
Partie konserwatywne, grupa partii prawicowych powstałych na przełomie XIX i XX w. (z wyjątkiem Francji, gdzie ruch konserwatywny tzw. gaullizm powstał w latach 50.). Prototypem tych partii były angielskie ugrupowania konserwatywne (tzw. torysi), które dały początek Partii Konserwatywnej. Po I wojnie światowej partie konserwatywne straciły na znaczeniu (poza Wielką Brytanią), ich zwolenników wchłonęły inne partie. Wzrost znaczenia tych partii nastąpił w latach 80., kiedy powstała ideologia konserwatywno-liberalna, łącząca konserwatyzm społeczny z liberalizmem gospodarczym.
Do największych partii konserwatywnych należą np. Zgromadzenie na Rzecz Republiki – RPR (Francja), Fianna Fail (Irlandia), Forza Italia (Włochy), Partia Republikańska (Stany Zjednoczone), w Polsce zaś Unia Polityki Realnej (UPR).
Program współczesnych partii konserwatywnych głosi szacunek dla religii, tradycji i dobrych rozwiązań przeszłości oraz inspirowane przez te wartości prawa i obyczaje. Partie konserwatywne opowiadają się za ewolucyjnymi zmianami, poprzedzonymi głęboką analizą sytuacji społeczno-gospodarczej. Własność i wolność są nierozdzielne, dlatego konserwatyści opowiadają się za wolnym rynkiem, przeciwstawiając się zarazem idei państwa dobrobytu, która promuje bierność i oczekiwanie pomocy od państwa. Najbardziej znani politycy konserwatywni to m.in. M. Thatcher i R. Reagan.