Odpowiedzi

2010-04-05T14:58:17+02:00
-Rzymskiego: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą.
-z Maastricht:Unii Gospodarczej i Walutowej.