Funkcja kwadratowa,której wykres przechodzi przez punkty (o,-2),(1,-5),(-2,-14),ma wzór
1)y=x²-4x-2
2)y=-x²-2x-2
3)y=3x²-2
4)y=-3x²-2
funkcia określona wzorem y=-x²-x+k ma jedno miejsce zerowe dla
1) k=0 2)k=1/4 3) k=1/4 4) k=-1

1

Odpowiedzi

2010-04-05T15:07:00+02:00
1)
-5=a+b-2
-14=4a-2b-2

a=-b+2-5
-14=4a-2b-2

a=-b-3
-14=4(-b-3)-2b-2

a=-b-3
-14=-4b-12-2b-2

a=-b-3
-6b=0

b=0
a=-3

y=-3x²-2
odp. nr 4

2) Δ=0
b²-4ac=0
a=-1 b=-1 c=k
(-1)²-4*(-1)*k=0
1+4k=0
4k=-1
k=-1/4
PS w czterech podanych przez ciebie odpowiedziach dwie się powtarzają (druga i trzecia), więc podejrzewam, że w jednej z nich miało być -1/4 i ona jest poprawna.
1 5 1