W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna o długości 8 √3 cm tworzy z wysokością ostrosłupa kąt 30 stopni .
Oblicz objętość ostrosłupa . Oblicz objętości brył powstałych z przecięcia ostrosłupa płaszczyzną równoległą do podstawy przechodząca przez środek wysokości.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T16:41:15+02:00
A = 8√3
1/2przekątnej podst. = 8
h=16
V= 16*8*8√3
v=1024√3

v ostrosłupa przeciętego.... = 1024 :2 = 512