Odpowiedzi

2010-04-05T15:10:31+02:00
Jest wzór na długość odcinka:
Wzór na długość odcinka AB
AB=pod pierwiastkiem (x₂-x₁)² +(y₂-y₁)²- wszystko pod pierwiastkiem
a) A=(1,4) B)=(5,6)
Ab= √(5-1)²+(6-4)²=√20=2√5
b) A=(-3,2) B)=(-7,-1)
Ab=√(-4)²+(-3)²=√25=5
c) A=(-5,-9) B)=(1,-3)
AB=√36+36=√72=3√8
d) A=(120,200) B)=(124,203)
AB=√16+9=√25=5
Cały ten wzór jest pod pierwiastkiem. Mam nadzieje że dobrze rozwiązałam
4 2 4